המכללה למקרא

תכנית ה'ביכורים' של המכללה למקרא

מחזור כ' יוצא לדרך - הצטרפו אלינו!

תכנית ה'ביכורים'

שנה אחת בדבר אלוהים – תועלת לכל החיים

תוכנית הביכורים הינה תוכנית ייחודית למשיחיים המעוניינים לבנות בסיס מקראי לחיים ולקבל כלים מעשיים לשירות משיחי. התוכנית כוללת מגוון רחב של קורסי מקרא ותיאולוגיה להבנת והעמקת הידע של התנ"ך והברית החדשה ובנוסף כוללת קורסים פרקטיים עבור המאמין המשיחי.

לומדים פעמיים בשבוע

הלימודים מתפרסים על פני שני סמסטרים
(9 חודשים) - בימים שני בזום מהבית וחמישי במכללה למקרא בנתניה (כ10 דק' הליכה מתחנת הרכבת )

ללמוד בסביבה משיחית

התכנית כוללת מגוון רחב של קורסי מקרא ותיאולוגיה להבנת והעמקת הידע שלך בתנ"ך והברית החדשה, ומעניקה בסיס מקראי וכלים מעשיים לחיים.

מלגות לימודים

חיילים משוחררים או בוגרי בני שירות לאומי? אתם זכאים למלגות לימודים לתכנית הביכורים. עם סיום התכנית תוכלו לשקול המשך לימודים המכללה!

אז איך נראה שבוע לימודים בתכנית?

סמסטר סתיו - הקורסים בתכנית ה'​ביכורים'

ימי שני – 
הלימודים מתקיימים בזום

המשיח בתנ"ך

ימי חמישי – 
הלימודים מתקיימים במכללה למקרא בין השעות 8:30-17:30

תאולוגיה א' •  זהות משיחיות  •  טרנדים תאולוגיים

29.7-2.2.2023
קורס אינטנסיבי:

פרשנות המקרא

בסוף כל סמסטר ישנו קורס אינטנסיבי בו לומדים שבוע רצוף, בימים א-ה בין השעות 9:00-17:00.

בקורס זה נלמד את הנבואות המשיחיות בתנ"ך בהקשר ההיסטורי, המקראי והתיאולוגי של עם ישראל, המכילות כמחצית מהתנ״ך, מבראשית עד מלכים ב׳ על מנת להבין טוב יותר את תפקידו של המשיח לפי תוכנית האלוהים ועל מנת לבסס טוב יותר את הטיעונים המשיחיים אודות ישוע מנצרת.

לכולם יש תיאולוגיה דרכה הם מפרשים את כתבי הקודש. אולם כיצד מזהים תיאולוגיה נכונה? בקורס חשוב זה נלמד על נושאים בסיסיים, כגון: תורת האדם, החטא, הישועה ואחרית הימים. נדבר על השפעות זרות שחלחלו לגוף המשיח, על השפעותיהן ועל הצורך בתיאולוגיה נכונה המיוסדת על הסלע האחד והאמיתי.

הקורס יסקור את המרכיבים השונים של הזהות האישית של המשיחי הישראלי: יסודותיה בתכנית הגאולה של אלוהים שנתגלתה בספר הבריתות ובאה לידי ביטוי בעם ישראל ובקהילת המשיח; ובנוסף, המרכיבים התרבותיים, הדתיים, המשפחתיים, האישיים והרוחניים, ותרומתם לגיבוש הזהות המשיחית האישית של האדם מאמין.

האם הכנסייה החליפה את ישראל? האם יהודים משיחיים מחוייבים בשמירת מצוות התורה? מהו מקומן של נשים בקהילה לפי דבר אלוהים? האם המאמין יכול לאבד את הישועה? בקורס יוצא הדופן זה, נתעמת עם קשת הדעות על נושאים אלו, תוך דיון מכבד בין דמויות מפתח בגוף המשיח המקומי.

בקורס זה נלמד את עקרונות פרשנות המקרא וגישה שיטתית ללימוד הכתובים. סטודנטים ילמדו כיצד לפרש כל סוג של טקסט בכתובים, גם את הקטעים הקשים להבנה וידעו להבחין בין לימוד נכון ושגוי של הכתובים.

סמסטר אביב - הקורסים בתכנית ה'ביכורים'

ימי שני – 
הלימודים מתקיימים בזום

מבוא לתולדות הקהילה

ימי חמישי – 
הלימודים מתקיימים במכללה למקרא בין השעות 8:30-17:30

מנהיגות ותלמידות •  ספר התורה  •   תאולוגיה ב'

11-15.6.2023
קורס אינטנסיבי:

מבוא לאפולוגטיקה

בסוף כל סמסטר ישנו קורס אינטנסיבי בו לומדים שבוע רצוף, בימים א-ה בין השעות 9:00-17:00.

האם ספר התורה הוא ספר חוקים עם מעט סיפורים, או סיפורת המכילה מעט חוקים ומצוות? מהי תכליתה של התורה וכיצד יש לפרשה בהתאם להקשר? בקורס המעניין הזה ניתן מענה לשאלות מסוג אלו ונלמד כיצד המבנה הספרותי של התורה מעיד על התיאולוגיה אליה כיוון המחבר המקורי.

לכולם יש תיאולוגיה דרכה הם מפרשים את כתבי הקודש. אולם כיצד מזהים תיאולוגיה נכונה? בקורס חשוב זה נלמד על נושאים בסיסיים, כגון: תורת האדם, החטא, הישועה ואחרית הימים. נדבר על השפעות זרות שחלחלו לגוף המשיח, על השפעותיהן ועל הצורך בתיאולוגיה נכונה המיוסדת על הסלע האחד והאמיתי.

המונח הנפוץ ביותר לתיאור חסידיו של ישוע בברית החדשה אינו אלא "תלמידים". השליחות הגדולה שמסר ישוע לפני עלייתו לשמים, הי יתה לעשות תלמידים מקרב כל הגויים. מהי הקריאה לתלמידות? כיצד היא קשורה למנהיגות קהילתית ולשירות המשיח? קורס זה מספק את התשובות תוך דגש על דבר אחד – העקרונות מדבר אלו הים

הקורס יילמד את ההיסטוריה של הקהילה. יושם דגש על דמויות מרכזיות ומאורעות מרכזיים בתולדות הקהילה.

בקורס זה סטודנטים ילמדו לתת מענה לאתגרים שמציבה ההשקפה האתאיסטית נגד האמונה המשיחית. הקורס יחזק את הביטחון של הסטודנטים באמונתם, יכשיר אותם להציג ולהגן על האמונה באופן הגיוני ומשכנע ויקנה להם ביטחון רב יותר לחלוק את הבשורה עם חבריהם חילוניים.

לימודים במכללה למקרא
לימודים במכללה למקרא

שאלות נפוצות:

ראשית, חשוב לציין כי הלימודים במכללה למקרא אינם באים כתחליף לקהילה המקומית. הלימודים מהווים ערך מוסף המעניק לכל סטודנט כלים לימודיים להעמקת האמונה המשיחית והכרת הכתובים, שבאמצעותם יוכל הסטודנט להפיק תועלת אישית וגם לתרום לקהילה. יחד עם זאת, זוהי הזדמנות נפלאה להיות עם צעירים משיחיים אחרים, להכיר אותם, לעודד אותם ולהתעודד מהם.

כל סטודנט המתחיל את לימודיו במכללה למקרא במהלך שנה"ל הראשונה ילמד בתוכנית "ביכורים". תוכנית זו נקראת "ביכורים" מאחר שהביכורים במקרא סימלו את המיטב והראשית שעלינו להקדיש לאלוהים. כמו הביכורים בתורה, אנו מאמינים כי תוכנית זו תעניק לסטודנט הזדמנות להקדיש שנה מזמנו, בה הוא יוכל לגדול ולהעמיק בדעת אלוהים ובדברו. המטרה המרכזית של תוכנית הביכורים היא להעמיק את שורשי האמונה בדבר אלוהים, כך שהסטודנט יוכל להניב פרי ראוי בכל מסגרות חייו: באופן אישי, בחיי המשפחה, בחיי הקהילה ועוד.

שעות הלימוד והמטלות משתנים בהתאם לדרישות הקורס. מצופה מן הסטודנט להשקיע כ- 3-5 שעות במהלך השבוע ללימוד עצמי.

המכללה למקרא איננה משתייכת לזרם משיחי כלשהו, אך זוהי ברכה עבורינו לשרת את כ-ל-ל גוף המשיח בישראל. חשוב לציין כי המכללה למקרא הינה מוסד לימודי אשר נועד להכשיר סטודנטים לשירות משיחי בקהילות המקומיות. המטרה של המכללה היא לספק כלים על מנת ללמוד ולחקור את דבר אלוהים לעומק, תוך הצגת עמדות שונות ומגוונות בנושאים התיאולוגיים שנלמדים. הדבר מאפשר לסטודנט לבחון את העמדות השונות באמצעות כלים אלה שנרכשו במהלך הלימודים.

הרי זה לא יעזור לי למצוא עבודה…

סטודנטים רבים מעוניינים להשתלב בלימודים במכללות ואוניברסיטאות שונות על מנת לרכוש מקצוע שיוכלו לעבוד בו ולהתפרנס. עבור חלק מהמאמינים מאוד חשוב ללמוד מקצוע שיעזור להם להתפרנס, אך לא פחות חשוב להם ללמוד ולחקור את דבר אלוהים, שעבורם זוהי קריאה אישית לשירות. על כן, חלק מהסטודנטים מעדיפים ללמוד שנת לימודים ראשונה במכללה למקרא (תוכנית ביכורים), לפני תחילת לימודיהם במוסד אקדמי כלשהו. חלק אחר יעדיף להמשיך את לימודיהם באחד ממסלולי הלימודים המוצעים על ידי המכללה – סטודנטים אלו רואים בלימודים אלה הכשרה לשירות חלקי/מלא אליו הם נקראו בקהילה או באירגון משיחי כלשהו. יתירה מכך, אירגונים משיחיים מחפשים לגייס עובדים בעלי הכשרה מקראית.

המכללה למקרא רואה בלימודים כלי חשוב לבניית הסטודנט המשיחי באופן אישי וכן לבניית הקהילה בישראל בטווח הארוך. מניסיוננו, תועלת זו תהיה ברורה יותר בהסתכלות לאחור. אין ספק שבוגרי המכללה יוכלו לראות עד כמה תוכנית זו אכן הייתה משמעותית בחייהם.

הרי זה לא יעזור לי למצוא עבודה…

אנו רואים בלימודים במכללה השקעת זמן, ולא בזבוז זמן. על פי הכתובים, אנחנו מצווים להגות בדבר אלוהים ביום ובלילה, והלימודים במכללה עוזרים לנו לעשות זאת בצורה מעמיקה ויעילה. הלימודים במכללה אומנם לא בהכרח יעזרו לכם למצוא עבודה, אבל הם יעזרו להכשיר אתכם לשירותכם בקרב גוף המשיח. הכלים והידע שהמכללה למקרא מעניקה לסטודנטים יכולים להשפיע גם על המקצוע שתבחרו לעסוק בו.

אנחנו במכללה מאמינים שהסטודנטים נבנים מתוך הלימוד שהוא בעל תועלת לכל החיים. תועלת זו תהיה ברורה יותר בדיעבד, בהסתכלות לאחור. בוגרי המכללה יוכלו לראות עד כמה שנה זאת אכן הייתה משמעותית בחייהם.

אודות המרצים

מי המרצים בתכנית הביכורים?

המרצים בתכנית הם משיחיים בעלי תארים מתקדמים במקרא ותיאולוגיה ובעלי ניסיון רב בשירות והנהגה בקהילה המקומית בישראל; נוסף על כך, הם חדורי מוטיבציה לבנות ולחזק את הדור הבא של גוף המשיח בישראל.

קהל יעד

למי הלימודים מתאימים?

תכנית הביכורים היא תכנית מצויינת לכל המעוניין להעמיק את הידע שלו בכתבי הקודש ולקבל כלים להבנתם ולפירושם. מי שמסיים את התוכנית בהצלחה יכול לשקול להמשיך את לימודיו במגוון מסלולים.

בוגרי התכנית

מה בוגרי תכנית הביכורים מספרים?

Q

עקבו אחרינו ברחבי הרשת

iGOD - הפודקאסט