Browsing

וידאו

אודות

אנחנו מכללה ייחודית לחקר ולימוד המקרא. כמוסד ישראלי, אקדמאי ועצמאי מעניקה המכללה למקרא לימוד ומחקר במספר הולך וגדל של מסלולי לימוד. הלימודים במכללה למקרא כוללים לימודים במסגרת לימודי תעודה, לימודי תואר מתקדמים וקורסים ייחודיים במגוון…

לימודים במכללה למקרא

בדומה לכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל כל שנת לימודים במכללה למקרא הינה לתקופה של תשעה חודשים וכוללת שני סמסטרים, סמסטר סתיו וסמסטר אביב, עם הפסקת סמסטר קצרה בין הסמסטרים. סמסטר סתיו מתחיל מיד לאחר החגים ומסתיים במהלך חודש ינואר. סמסטר אביב…