השתלמויות מורי דרך

עמותת דרך-אל מזמינה אתכם להשתלמות מורי דרך מס׳ 4932

(דרך-אל: עמותה שמטרתה לימוד כתבי הקודש – התנ״ך והברית החדשה)

17.1.2024

14:30-8:30

נתניה

עלות: 80 ש״ח (כולל ארוחת צהריים)

לו״ז
8:30

הרשמה

9:00

קוראים בבשורת מתי ופוגשים את משה - ד״ר סת פוסטל

11:15

שאלות והפסקת קפה

11:30

״יהדות״, ״גרי צדק״ ו״גיור״ כמושגי מפתח להבנת היחסים בין כת הפרושים לבין היהודים המשחיים בזירת בתי הכנסת של שלהי תקופת בית שני - ד״ר גולן ברושי

12:45

הפסקת צהריים

13:15

המשך ההרצאה השנייה

14:15

שאלות, סיכום ומשוב