השתלמות משרד התיירות מס' 4492

ההרשמה ליום העיון כרוכה בתשלום של 80 ש"ח.

לפרטים נוספים:
077-2370450, desk@biblecollege.co.il